خوش آمدید!

این سامانه جهت تسهیل فعالیتهای کاری در شرکت ره آوران با استفاده از ابزارهای الکترونیک راه اندازی شده است،جهت ورود به پایگاه و استفاده از خدمات ذیل ابتدا نام کاربری و کلمه عبورخود را در قسمت بالا وارد نمایید.
درخواست خدمت از واحد IT- ثبت و پیگیری در خواست های انجام کار از واحد خدمات کامپیوتر شرکت از آبانماه 1394 توسط این پایگاه و بصورت مکانیزه انجام میگردد.
صدور فیش حقوقی- کلیه همکاران محترم که تا این تاریخ فیش حقوقی خود را تنها بصورت چاپ شده از امور مالی شرکت دریافت میکرده اند از آذر ماه 1394 امکان دسترسی برخط به فیش های حقوقی خویش را دارند.
اساتید محترم- از بهمن ماه 1394 پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور از اداره آموزش، میتوانند از طریق این سامانه اقدام به تکمیل مدارک خود و تهیه قرارداد نمایند.
کارشناسان آموزش - از بهمن ماه 1394 میتوانند با تعریف اطلاعات کاربری اساتید در این سامانه، انعقاد قرارداد و تکمیل مدارک مربوطه را بصورت الکترونیک پیگیری نمایند.
sorry your browser can't display svg graphics
{{c.name}}
{{panelinfo.body}}